Veiligheidsregio Utrecht animaties

Bewust bekwaam

Voor het programma Bewust Bekwaam van de Veiligheidsregio Utrecht hebben we een film gemaakt over de nieuwe de aanpak en werkwijze binnen de VRU.

Copy en opdrachtgever  Veiligheidsregio Utrecht
Regie en script  StudioJaap
Art direction  Zin grafisch ontwerp
Sound design  Werner Urban
Animatie  Wouter de Graaf
Voiceover  Thijs Westerbeek
Productie  StudioJaap

Wat doe je als er brand is?

Voor het programma Bewust Bekwaam van de Veiligheidsregio Utrecht hebben we een film gemaakt over de nieuwe de aanpak en werkwijze binnen de VRU.

Copy en opdrachtgever  Veiligheidsregio Utrecht
Regie en script  StudioJaap
Art direction  Jaap van der Sman
Sound design  Werner Urban
Animatie  Wouter de Graaf
Voiceover  Thijs Westerbeek
Productie  StudioJaap

Verbinden voor veiligheid

Zorgen voor veiligheid is opdracht van de Veiligheidsregio Utrecht. Door intensiever samen te werken, door slimmer om te gaan met informatie en door mensen bewuster te maken van risico’s.

We hebben deze animatie ontwikkeld om de hoofdlijnen uit het beleidsplan van de Veiligheidsregio Utrecht onder de aandacht te brengen voor een divers publiek.

Creative direction StudioJaap
Script Eva van Teeseling
Animatie Erwin van Dijk
Sound design Werner Urban

Stappenplan bij het maken van een  animatie

Onderzoek
De aanpak van onze projecten verloopt via een vaste structuur van werken, die altijd begint met het vaststellen van een onderzoeksvraag. Om deze vraag beantwoord te krijgen starten wij een periode van research waarin een of meerdere experts betrokken zijn.

Script
Met deze inhoudelijke tekst starten we de volgende fase, namelijk die van het filmscript. Het filmscript is de tekst die uiteindelijk overblijft en voorgelezen wordt door de stem acteur, ook wel voice-over genoemd. Het is een beknopte samenvatting van de inhoudelijke tekst, aangepast aan het niveau van de doelgroep.

Storyboard
Zodra het filmscript is goed gekeurd ondersteunen we de tekst met beeld in het storyboard. We onderzoeken niet alleen wat er te zien moet zijn, maar ook op welke manier dit het beste kan.

Voice-over
Een voice-over bepaalt voor een groot deel de toon van de film. Per project dragen wij meerdere stem-acteurs voor die goed bij het verhaal passen. Na de keuze van de klant, gaat het filmscript naar de stem-acteur en wordt de tekst ingesproken.

Animeren
Deze opname, tezamen met het storyboard, komt bij de animator terecht. De animator laat de tekeningen uit het storyboard bewegen zodat beeld en stem-opname één geheel gaan worden.

Sound design
In de laatste fase van het film maken voegen wij geloofwaardigheid en beleving toe. Dit doen we met behulp van geluid. Geluidseffecten en muziek trekken de luisteraar in het verhaal. Speelsheid, luchtigheid, ernst, een grapje. In het geluidsspoor komt de film samen én tot leven.

Advies
Dan is de film klaar en heb je als klant een prachtig monument of helder verhaal! Wat ga je er dan mee doen?

Heb je een specifieke vraag of ben je op zoek naar iemand die een animatie voor je kan maken, bel of mail dan even.