• VRU00
  • VRU02
  • VRU03
  • VRUbrandweer00
  • VRUbrandweer01
  • VRUbrandweer02
  •  

De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van 26 gemeenten op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.
Studio Jaap ontwikkelde de corporate website van de veiligheidsregio en de publiekssite  van de VRUbrandweer.

Technische realisatie: jixit.nl
Tekst en inhoud: BasvanPul.nl

Hoofd- en eindredactie: team Communicatie Veiligheidsregio Utrecht