Minister Schultz heeft van het samenwerkingsproject Fietsflilevrij de Toekomstagenda voor snelfietsroutes gekregen waarin een landelijk dekkend netwerk van 675 kilometer nieuwe snelfietsroutes staat beschreven.

Studiojaap verzorgde de vormgeving van het boek en vertaalde de inhoud naar begeleidende infographics.