• Lievelings 001
  • Lievelings 002

In het Lievelingsproject staan de lievelingsvoorwerpen en plekken van de bewoners uit Utrecht centraal.
Studio Jaap heeft de eerste aanpassingen aan de website gerealiseerd en we hebben de stijl, de illustraties en het logo opgefrist.

Lievelings is geïnitieerd door stichting het Wilde Westen te Utrecht
Lievelings zijn Marijke Donath,samen met creatief agogen Esther van Elteren en Babette van Harsselaar.

Illustraties: Sylvia Stolan
Webontwikkeling: Webmann