Het knip, vouw en niet jaarverslag ‘Doe het zelf’  2012 en het mini- jaarverslag “We moeten bezuinigen dus we houden het kort.’ van 2010 voor het Rijnlands Revalidatie Centrum.